Strona główna » załącznik1

załącznik1

Załącznik nr 1 do Regulaminu fitelite.pl

Produkty/UsługiOpisCzas    trwania          Cena (ZŁ)rabatCena promocyjna (ZŁ)
Rozpisanie całościowe: diety, treningu, suplementacji oraz wskazówki żywieniowe
– Pakiet podstawowy
Jednorazowa rozpiska bez korektJednorazowo na podstawie ankiety300141159
Rozpisanie całościowe: diety, treningu po uwzględnieniu badań i szczegółowej ankiety zdrowotnej – Projekt rozszerzonyJednorazowa rozpiska bez korekt Jednorazowo na podstawie ankiety lub rozmowy, ewentualnych załączonych badań lekarskich450151299
Projekt podstawowyPakiet obejmujący usługę Projekt Sylwetka Marzeń. Kontakt e-mail, monitorowanie progresu na podstawie raportów i komunikacji e-mailowej, oraz możliwość zadawania pytań.3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy
639 1089 1700132 255 392507
834
1308
Projekt rozszerzonyPakiet obejmujący usługę Projekt Sylwetka Marzeń Plus. Kontakt e-mail, monitorowanie progresu na podstawie raportów i komunikacji e-mailowej, oraz możliwość zadawania pytań w formie e-maila lub rozmów telefonicznych/skype3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy
1049 1864 3260242 430 752807
1434
2508
Bonusowe nagranie/produkty (różne warianty)  Nagrania wideo/produkty z natychmiastowym dostępem po zakupieniu pakietuJednorazowy dostęp  477 386 199 99 79 129  477 386 199 99 79 129  0
0
0
0
0

Słowniczek

Produkt  – udzielenie dostępu online do filmów wideo, dotyczącego wybranego szkolenia.

Bonusowe nagrania/produkty – udzielenie dostępu online do filmów video lub innych produktów np. ebook w cenie z rabatem 100 % (gratis).

Usługa – rozpisanie diety, suplementacji oraz planu treningowego i prowadzenie drogą e-mailową zgodnie z wybranym Pakietem opisanym w tabeli powyżej i/lub indywidualne konsultacje/coaching przy użyciu komunikatora głosowego Skype lub za pomocą połączeń telefonicznych, na koszt dzwoniącego Usługobiorcy.

Pakiet –  wybrany (spośród dwóch powyżej) przez Usługobiorcę zbiór usług oferowanych przez Usługodawcę.

Forma – wybrana przez Usługobiorcę forma rozmowy: telefoniczna lub za pomocą komunikatora głosowego Skype korzystania z Usług.

Konsultacja – indywidualna rozmowa z Usługodawcą, trwająca od 10 do 60 min minut w wybranej przez Usługobiorcę formie telefonicznej lub za pomocą komunikatora głosowego Skype, w terminie uzgodnionym przez obie Strony 2-3 dni przed terminem rozmowy. W przypadku wykupienia pakietu Projekt Sylwetka Marzęń za konsultację uznaje się wyłącznie konsultacje w formie e-mailowej. Niewykorzystanie czasu kontaktu przez Skype lub rozmowę telefoniczną w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia czasu połączenia w miesiącach następnych. Niewykorzystany czas kontaktu telefonicznego lub skypowego wygasa, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet.

Projekt Sylwetka Marzeń – wymiana wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat , z gwarancją odpowiedzi na emaila Usługobiorcy przez Usługodawcę w przeciągu 24 h (z wyjątkiem świąt i weekendów). Usługa Projekt Sylwetka Marzeń obejmuje minimum 4 maile miesięcznie, czyli 1 mail tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile  przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet.

Projekt Sylwetka Marzeń Plus – wymiana wiadomości za pomocą poczty email miedzy Usługodawcą a Usługobiorcą na wybrany przez Usługobiorcę temat, z gwarancją odpowiedzi na emaila Usługobiorcy przez Usługodawcę w przeciągu 24 h (z wyjątkiem świąt i weekendów). Usługa Projekt Sylwetka Marzeń Plus obejmuje minimum 4 maile miesięcznie, czyli 1 mail tygodniowo. Niewykorzystanie przypisanej ilości maili w jednym miesiącu nie upoważnia do zwiększenia ilości maili w miesiącach następnych. Niewykorzystane maile  przepadają, bez prawa żądania obniżenia ceny za Pakiet.

Czas trwania – czas trwania wybranego Pakietu, Usługodawca zastrzega, że niewykorzystane przez Usługobiorcę Usługi oferowane w ramach wybranego pakietu nie przechodzą na kolejne miesiące.

Cena – cena za wybrany Pakiet.

Rabat – rabat cenowy udzielany przez Usługodawcę Usługobiorcy.

Cena promocyjna – cena po skorzystaniu przez Usługobiorcę z udzielonego przez Usługodawcę Rabatu.

Zamrożenie pakietu – możliwość czasowego zawieszenia pakietu, z założeniem, że przy płatnościach ratalnych, raty pobierane są w dalszym ciągu zgodnie z terminem, a współpraca przedłuża się o czas, na jaki została zawieszona współpraca, dla pakietu 3 miesiące – max 1 miesiąc zawieszenia, dla pakietu 6 miesięcy – max 2 miesiące zawieszenia oraz dla pakietu 12 miesięcy – max 4 miesiące zawieszenia (zakładając, że zawieszenie może być jednorazowe lub kilkukrotne o krótszym okresie trwania).